KONTAKTY

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Čs. armády 485
570 02 Polička
tel: +420 468 008 800
fax: +420
obchod@soupolicka.cz
Editujte v Nastavení - Přihlašovací údaje

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem obchodu obchod.soupolicka.cz a majitelem práv k němu je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, 572 01 Polička

Objednávka

Můžete ji uskutečnit pomocí webových stránek obchod.soupolicka.cz (24hodin denně), emailem ( obchod@soupolicka.cz), telefonicky (od 9:00 do 15:00 na tel.: 739 408 457)

Platba za zboží

Celková cena zboží se skládá pouze z ceny zboží + balné.

Způsob úhrady zboží

Pouze hotově

Způsob dopravy zboží

Pouze převzetí osobně v prodejně Cukrárny při SOŠ a SOU Polička (od 9:00 do 15:30h).

Reklamace

Dodané zboží si je kupující povinen prohlédnout neprodleně po převzetí zboží. V případě zjištění závady informuje prodejce neprodleně.

Expediční lhůty

Odběr zboží nejdříve 72 hodin po zaslání objednávky (platí pro pracovní dny).

Záruční podmínky

Odebrané zboží spotřebujte nejpozději druhý den po zakoupení. Udržujte při teplotě max. 7°C. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při neodborném zacházení zákazníka se zbožím nebo při nevhodném uskladnění zboží u zákazníka.

Všeobecné obchodní podmínky

Kupující, kteří učiní závaznou objednávku stvrzují, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží, které vyhlásí prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je závazná objednávka ze strany kupujícího. Kupní smlouva vzniká samotným doručením zboží.

Naše firma si vyhrazuje právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od smlouvy odstoupit, a to i v době, kdy bylo zboží objednáno a to na základě změny kurzu zahraniční měny a změny ceny ze strany dodavatele. Stejná oprávnění si vyhrazuje i v případě, že výrobce přestane dodávat (dočasně nebo trvale) objednaný produkt.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 
YmFmNGZk